Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Mẫu Biên bản đóng thầu - gói thầu mua sắm thiết bị


BỘ VĂN HÓA THỂ THAO & DU LỊCH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
         DU LỊCH VŨNG TÀU                                    Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc
 

         Số:    .... /2012-MT                                        Vũng Tàu, ngày     tháng 7 năm 2012

BIÊN BẢN ĐÓNG HỒ SƠ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Gói thầu:     Gói 1
Dự án:                   mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề trọng điểm
Thời gian:              14 giờ 00 phút, ngày ... tháng 7 năm 2012.
Địa điểm:              459 Trương Công Định, P.7, TP. Vũng Tàu.          
Nội dung:               Đóng Hồ sơ dự thầu chào hàng cạnh tranh.
Thành phần tham dự:      Các thành viên tổ chuyên gia.
Căn cứ theo quy trình xét thầu quy định trong bộ Hồ sơ mời thầu được duyệt và thư mời thầu. Tổ xét thầu sau khi xem xét tình trạng Hồ sơ dự thầu và biên bản giao nhận Hồ sơ dự thầu cùng nhau thống nhất lập biên bản đóng thầu với các nội dung như bảng sau:

TT
Tên nhà thầu
Số lượng
Tình trạng
Ghi chú
1
Công ty T
2
Công ty Cổ
3
Công ty TN
Toàn bộ Hồ sơ dự thầu sau khi đóng được bảo quản theo quy tắc bảo mật.
Biên bản này được lập thành 01 bản và được toàn bộ các thành viên tham dự cuộc họp đóng Hồ sơ dự thầu ký.
Các thành viên
1.
3.
2.
4.

 Lien hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (08) 22 142 126 - 0903 649 782  - 0914526205
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website: http://lapduan.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét