Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Mẫu Biên bản mở thầu - gói thầu mua sắm thiết bị


BỘ VĂN HÓA THỂ THAO & DU LỊCH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
         DU LỊCH VŨNG TÀU                                    Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc
 

         Số:    .... /2012-MT                                        Vũng Tàu, ngày     tháng 7 năm 2012

BIÊN BẢN MỞ HỒ SƠ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH
Gói thầu:     Gói 1
Dự án:                   mua sắm trang thiết bị đào tạo nghề trọng điểm
Thời gian:              14 giờ 00 phút, ngày ... tháng 7 năm 2012.
Địa điểm:              459 Trương Công Định, P.7, TP. Vũng Tàu.          
Nội dung:               Mở Hồ sơ dự thầu chào hàng cạnh tranh.
Thành phần tham dự:      Các thành viên tổ chuyên gia.
Sau khi xem xét tình trạng, số lượng Hồ sơ dự thầu chào hàng cạnh tranh so với biên bản đóng Hồ sơ chào hàng cạnh tranh đã thống nhất lập biên bản mở Hồ sơ dự thầu với các nội dung như bảng sau:

TT
Tên nhà thầu
Số lượng
Giá chào thầu
Thời hạn có hiệu lực của hồ sơ
1
Công ty T
2
Công ty Cổ
3
Công ty TN
Bản gốc Hồ sơ chào hàng sau khi mở được ký nháy, niêm phong bằng dấu của Công ty Trường Cao đẳngnghê du lịch và được quản lý theo chế độ bảo mật. Bản sao của Hồ sơ được cung cấp cho cho các thành viên của tổ chuyên gia để thực hiện việc đánh giá.
Các thành viên Tổ xét thầu


Đại diện nhà thầu


Đại diện chủ đầu tư
 Liên hệ: 
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 156 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Hotline: (08) 22 142 126 - 0903 649 782   - 0907957895
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn
Website: http://lapduan.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét